Danh mục SẢN PHẨM

Ống nhòm

kính thiên văn

-54%
850.000  390.000 
-40%
2.500.000  1.500.000 
-20%
900.000  720.000 
-33%
3.000.000  2.000.000 
-40%
Hết hàng
3.000.000  1.800.000 
-17%
1.800.000  1.500.000 

kính lúp

-48%
-30%
1.000.000  700.000 
-13%
1.600.000  1.400.000 
-26%
230.000  170.000 
-22%
180.000  140.000 
-20%
300.000  240.000 
-18%
2.200.000  1.800.000 

kính hiển vi

đèn pin siêu sáng

250.000 
-18%
1.100.000  900.000 
-22%
450.000  350.000 
-17%
-17%
300.000  250.000