Kính hiển vi trẻ em 1200

1.400.000  1.100.000 

Đặt hàng nhanh *

Kính hiển vi dành cho trẻ em 1200 với mục đích:  Học tập và tìm hiểu thêm kiến thức, được khám phá thế giới siêu nhỏ

  • Độ phóng đại tùy chỉnh: 100x, 400x, 1200x
  • Số vật kính: 03
  • Số thị kính: 01

 

Danh mục: