Kính hiển vi XPS-20TV có đèn led

7.500.000  6.500.000 

Cho phép đặt hàng trước

Kính hiển vi XPS-20TV có đèn led

7.500.000  6.500.000 

Danh mục: