Ống nhòm siêu xa giúp nâng tầm nhìn lên nhiều lần, nâng cao hình ảnh vật thể trong mắt người sử dụng. Các loại ống nhòm siêu xa, siêu zoom nâng cao chất lượng hình ảnh lên X10 lần giúp mắt người dễ dàng tiếp cận hơn.


 

-36%
450.000 
-50%
490.000