Danh mục SẢN PHẨM

Ống nhòm

-35%
2.300.000  1.500.000 
-18%
4.250.000  3.500.000 
-28%
5.800.000  4.200.000 
-27%
3.000.000  2.200.000 
-9%
6.800.000  6.200.000 

kính thiên văn

-54%
850.000  390.000 
-40%
2.500.000  1.500.000 
-20%
900.000  720.000 
-33%
3.000.000  2.000.000 
-40%
Hết hàng
3.000.000  1.800.000 
-17%
1.800.000  1.500.000 
-15%
13.000.000  11.000.000 
-15%
8.800.000  7.500.000 

kính lúp

-48%
290.000  150.000 
-48%
250.000  130.000 
-30%
1.000.000  700.000 
-13%
1.600.000  1.400.000 
-26%
230.000  170.000 
-22%
180.000  140.000 
-20%
300.000  240.000 
-18%
2.200.000  1.800.000 

kính hiển vi

-34%
-28%
-38%
1.600.000  985.000 
-33%
1.800.000  1.200.000 
-32%
1.900.000  1.300.000 

đèn pin siêu sáng

350.000 

Đèn pin siêu sáng

Đèn pin E38

250.000 
-18%
1.100.000  900.000 
-22%
450.000  350.000 
-17%
420.000  350.000 
-17%

Đèn pin siêu sáng

Đèn pin đa năng XML T6

300.000  250.000