Danh mục SẢN PHẨM

Ống nhòm

-35%
2.300.000  1.500.000 
-18%
4.250.000  3.500.000 
-51%
-28%
5.800.000  4.200.000 
-21%
1.000.000  790.000 

kính thiên văn

-47%
850.000  449.000 
-40%
2.500.000  1.500.000 
-20%
900.000  720.000 
-33%
Hết hàng
-40%
Hết hàng
-17%
Hết hàng
-15%

kính lúp

-48%
290.000  150.000 
-48%
250.000  130.000 
-30%
Hết hàng
1.000.000  700.000 
-13%
Hết hàng
1.600.000  1.400.000 
-26%
Hết hàng

kính hiển vi

-21%
-18%
-35%
-38%
1.600.000  985.000 
-33%
1.800.000  1.200.000 
-32%
1.900.000  1.300.000