Danh mục SẢN PHẨM

Ống nhòm

-35%
2.300.000  1.500.000 
-51%
850.000  420.000 
-28%
5.800.000  4.200.000 
-40%
4.000.000  2.390.000 
-21%
1.000.000  790.000 
-27%
3.000.000  2.200.000 
-9%
6.800.000  6.200.000 
-40%
980.000  590.000 

kính thiên văn

-54%
850.000  390.000 
-40%
2.500.000  1.500.000 
-20%
900.000  720.000 
-33%
Hết hàng
-40%
Hết hàng
-17%
Hết hàng
-15%

kính lúp

-48%
290.000  150.000 
-48%
250.000  130.000 
-30%
Hết hàng
1.000.000  700.000 
-13%
Hết hàng
1.600.000  1.400.000 
-26%
Hết hàng
-22%
-20%
Hết hàng
-18%
Hết hàng

kính hiển vi

-34%
290.000  190.000 
-28%
390.000  280.000 
-40%
300.000  180.000 
-35%
400.000  260.000 
-38%
1.600.000  985.000 
-33%
1.800.000  1.200.000 
-32%
1.900.000  1.300.000 

đèn pin siêu sáng