Danh mục SẢN PHẨM

Ống nhòm

-51%
820.000  400.000 
-54%
980.000  449.000 
-33%
3.000.000  1.999.000 
-56%
2.500.000  1.099.000 
-40%
-35%
2.300.000  1.500.000 
-18%
4.250.000  3.500.000 

kính thiên văn

-47%
850.000  449.000 
-40%
2.500.000  1.500.000 
-20%
900.000  720.000 
-33%
Hết hàng
3.000.000  2.000.000 
-40%
Hết hàng
-17%
Hết hàng
1.800.000  1.500.000 
-15%
Hết hàng
-15%
Hết hàng

kính lúp

-22%
450.000  350.000 
-33%
450.000  300.000 
-48%
290.000  150.000 
-48%
250.000  130.000 
-30%
Hết hàng
1.000.000  700.000 
-13%
Hết hàng
1.600.000  1.400.000 
-26%
Hết hàng
230.000  170.000 
-22%
180.000  140.000 

kính hiển vi

-21%
290.000  230.000 
-18%
390.000  319.000 
-28%
-40%
300.000  180.000 
-35%
400.000  260.000 
-38%
1.600.000  985.000 
-33%
1.800.000  1.200.000 
-32%
1.900.000  1.300.000